استخدام

شرکت محنا هیدروپونیک به چند نفر بازاریاب (بصورت پورسانتی) جهت فروش انواع کود و سیستمهای هیدروپونیک، محیط کشت بافت گیاهی MS، پودر آگار آگار و سایر محصولات نیازمند است. بازای 10م تومان فروش در ماه 10 درصد، 10 تا 20م تومان 15 درصد و بیشتر از 20م تومان 20 درصد پورسانت لحاظ می گردد. لطفاًادامه مطلب

سیستم های هیدروپونیک

سیستم های هیدروپونیک محنا شامل انواع فلاورباکس، سیستم های کشت طبقاتی و عمودی می باشد. این سیستم ها بصورت خودکار بوده و برای پرورش انواع گیاهان قابل استفاده است. فلاورباکس ها بر مبنای سیستم هیدروکالچر بوده و ریشه گیاهان در محلول غذایی شناور می باشد. در سیستمهای کشت عمودی محلول غذایی پمپاژ شده و طبقاتادامه مطلب

کود هیدروپونیک

کودهای هیدروپونیک محنا به دو صورت جامد و مایع ارائه شده و شامل استوک A و B می باشد. کودهای جامد A و B می بایست بصورت جداگانه در مقدار مناسب آب مقطر ریخته شده تا بطور کامل حل شود و استوک های غلیظ بدست آید. در مورد کودهای مایع نیازی به این کار نبودهادامه مطلب