استخدام

شرکت محنا هیدروپونیک به چند نفر بازاریاب (بصورت پورسانتی) جهت فروش انواع کود و سیستمهای هیدروپونیک، محیط کشت بافت گیاهی MS، پودر آگار آگار و سایر محصولات نیازمند است. بازای 10م تومان فروش در ماه 10 درصد، 10 تا 20م تومان 15 درصد و بیشتر از 20م تومان 20 درصد پورسانت لحاظ می گردد. لطفاًادامه مطلب